lunes, 28 de enero de 2008

A ley de la inercia , o movemiento rectilineo uniforme, as sondas espaciais

A ley da inercia é a primeira das tres leis de Newton e é un dos tres principios que corresponde co movemento dos corpos.

~Na ausencia de forzas exteriores, toda partícula continúa no seu estado de reposo ou de movemento rectilíneo e uniforme respecto dun sistema de referencia inercial o galileano.

Esta lei nos di que si a forza externa que actua nun corpo é cero, á velocidade de éste non cambairá.
O que quere dicir que un obxxeto en reposo permanecrá en reposo e un obxeto en movemento permanecerá en movemente con velocidade e dirección constante ( movemento rectilíneo uniforme ) a no ser que outro corpo actue sobre él desviando a súa dirección. Un corpo se acelera soamente, se unha forza non balanceada se aplica sobre él.

O movemento das sondas espaciais, o igual q os meteoritos e que vagan polo universo cun movemento rectilineo uniforme asta que se atopan cun corpo que desvie a sua direccion o cause cambios na sua velocidades, son exemolos de movementos rectilineo uniformes por lei de inercia.
Centremonos un pouco no movemento das sondas espaciais, algunha vez te preguntaches como logran as sondas espaciais continua-la sua viaxe despois de abandonalo sistema solaar? Pois é loxico pensar, que os motores necesitaran unha enorme cantidade de combustible para percorrer as larguisimas distancias que percorre polo espacio exterior, pero isto no é asi.
Cando unha sonda espacial entra nunha zona onde as forzas gravitatoria son desprazables, pódese despreazar seguindo un movemente rectilineo uniforme pese a ter os motores apagados.
E isto explicase na lei de inercia.Sonda espacial Galileo, en ausencia das forzas gravitatorias, esta nave seguira a sua viaxe describendo un movemento rectilineo uniforme:

Un meteorito:


by iNes y laura

1 comentario:

eloy dijo...

isto vai por diante do que estamos dando en clase!!!