domingo, 10 de febrero de 2008

MOVEMENTO DA TERRA

A terra atópase en movemento, os principais, dos bastantes os que se atopa sometida son : o de rotación ( redor do seu eixe), o de traslación ( o redor do sol), precesión e nutación , pero nos só imos centrarnos nos dous primeiros, que son os que efectua no sistema solar.
Movemento de rotación:
A Terra da unha volta completa o redor dun eixe ideal, que pasa polos polos, cada 24 horas (23h con 56 minutos ).Ésta, xira en direcciónOeste-Este, en sentido directo(contrario das abullas do reloxo) produciendo a impresión de que é o ceo que o redor da Terra.
A este movemento, debeselle a sucesión dos días e noites.
A metade da Terra que queda iluminada polo sol, é o día mentres que o outro lado escuro é o sol.
Movemento de traslación:
A Terra móvese o redor do Sol polo movemento de traslación, impulsada pola gravidade, en 365 días, 5 horas e 57 minutos, ( 365.2422, que é a duración du ano).
A Terra describe unha traxectoria elíptica de 390 milloóns de kilomtros, a unha distancia media do Sol de 150 millóns de kilómetros.
O Sol atópase nunho dos focos da elipse. Entre a Terra e o Sol a unha distancia media de 149.675.000 km ( 1U.A ). A excentricidade da órbita terrestre fai variala distancia entre a Terra e o Sol no transcurso dun ano.
A principio de enero a terra alcanza a sua máis proxima distancia o Sol e se di que pasa polo perihelio. A principios de Xulio chega a sua máxima lexanía do Sol e está en afelio.Sabendo a distancia media á que se atopa a Terra no movemento arredor do Sol, 150.000.000 (como xa dixemos anteriormente) podemos calculala rapidez con que se desplaza respecto do Sol :V=2 · (pi) · r : TV= 2 · 3.14 · 150.000.000km : 365.3 · 86400s = 29,9 km/s
1 comentario:

eloy dijo...

cando calculemos todo isto en clase dentro dun par de días xa sei quen vai saír a explicalo!!!