domingo, 18 de noviembre de 2007

Avogadro

A vida de Amadeo Avogadro.O conde de Quaregna e Ceretto era fillo do maxistrado Filippo e Anna Vercellone di Biella naceu no 1776 en Turin o 9 de agosto e morreu na mesma cidade o 9 de xullo no ano 1856.
Amadeo Avogadro foi o físico e quimico que planteou a hipotesis coñecida como a ley de Avogadro.
Estodou leies. Pero o que de verdade gustaballe eran as matematicas e a fisica, e despois de varios anos de estudo foi nomeado profesor no Colexio Real de Vercelli.
Dende 1820 ata o dia da sua morte fou catedratico de fisica na Universidade de Turin. Tamen realizou investigacions en electricidade es sobre as propiedades fisicas dos liquidos, pero polo que é mais coñecido é por o seu estudo dos gases que lle levou a formular en 1811 a lei que agora leva o seu nome.

  • O numero de Avogadro é o numero de particulas que hai nun mol. A cantidade de particulas que hai nun mol sempre é mesma da igual de que substancia sexa a cantida de particulas dun mol sempre é 6,023 × 1023 .

  • A lei de Avogadro establece que baixo identicas condicions de temperatura e presion, volumenes iguais de gases conteñen o mesmo numero de particulas.

O volume é proporcional a cantidade de gas :


- Si aumenta a cantidade de gas aumenta o volume


- Si disminue a cantidade de gas disminue o volume

A lei de Avogadro tamen se pode expresar asi :

V= k * n

V= Volume
n= numero de moles
k= constante de proporcionalidade


- Se temos unha certa cantidade de gas n1 ao principio ten v1. Pero despois variamos a cantidade a n2 polo que o volume tamen cambiara a n2 polo que se cumple isto:

Ista é outra maneira de expresar a lei de Avogadro.EXEMPLO RESOLTO:


Sabemos que 3.50L dun gas conteñe 0.875 mol. Si aumenta a cantidade dun gas ata 1,40 mol
¿Cal sera o novo volume do gas? ( a temperatura e presion constante)

v1*n2 = v2*n1

3,50 L* 1,40 mol = v2*0,875 mol


V2 = ( 3,50 L*1,40 mol )/0,875 mol = 5,6 L


Aumenta o volume por que aumenta a cantidade de moles.
Conclusions :- Chamamos mol a cantidade de materia que conteñe o numero de Avogadro. É dicir que conteñe 6.026*1023. Se este tipo de materia é un elemento quimico as particulas seran atomos en cambio se se trata dun composto as particulas seran moleculas.

- A cantidade de particulas que hai nun mol non varia dependendo da substancia. Sempre é mesma 6.023*1023

by iNes & LaUra

1 Besiito


1 comentario:

eloy dijo...

bastante ben

(a vida de Avogadro non é tan desgraciada como a de Mendeleiev, lástima, as vidas tristes son máis interesantes que as felices)