domingo, 11 de noviembre de 2007

A vida de Mendeleiev

Tabla periodica:


A tabla periódica ordena os distintos elementos segun o seu numero atomico.
A tabla periodica teñe grupos e periodos.  • Os elementos que perteñecen a un mesmo grupo teñen caracteristicasquimicasemellantes, canto mais preto estan mais se parecen.


  • O numero elementos de cada periodo é diferente . Como os elemtentos estan ordenados polo numero de protons, un elemtento sempre tera un proton e un electron mais que o anterior elemento e un menos que o elemento seguinte.    -Non se sabia quen deberia ser reconocido como o creador da tabla periodica. Habia dous homes que fixeron un traballo similar

    1.o aleman Lothar Meyer2. O ruso Mendeleiev
Pero no ano 1868 publicouse a tabla de Mendeleiv, un ano antes ca da Lothar Meyer. Polo que o creador da tabla periodica é Mendeleiv para desgracia de Lothar por un ano de diferencia.


-A vida de Mendeleiev
Mendeleiv naceu en Tobolosk (Siberia) o 8 de febreiro no 1834. Mendeleiv era o pequeno de dezasete irmans. O pouco de nacer el (o mesmo ano), o seu pai quedouse cego polo que perdeu o seu traballo de director no colexio do pobo. A sua pension era insuficente para vivir os 17 irmans mais os pais, polo que a nai tuvo que ocuparse da familia. Para isto comezou a traballar na fabrica de Cristal que habia fundado o seu avo. Desde pequeno Mendeleiev adoraba a ciencia e dabaselle fatal a ortografia. Cando era xoven destacou en Ciencias na escola. Cando Mendeleiv acabou o bachiller, a sua familia sufriu moito debido a que ese ano morreu o seu pai, e quemouselles a frabica de cristal. A familia de Mendeleiev nunca tivera moito deiñeiro. E dende que o pai quedarase cego vivian do que gañaba a nai na fabrica de cristal pero agora ni eso tiñan. Naquel entonces todos os irmans de Mendeleiv a escepcion dunha irmá se habian independizado. Polo que a nai decidiu gastar o seu diñeiro aforrado nos estudos me Mendeleiev en lugar de reconstruir a fabrica de cristal. A nai decidiu irse coa sua filla e o seu fillo Mendeleiev a Moscu para que Mendeleiev poidera entrar na Universidade, a poidera estudar o que tanto gustaballe as Ciencias. Pero no o aceptaron na Universidade de Moscu, probablemente por motivos politicos, xa que nese entonces non permitian que entrara xente que non fora de Moscu. Interesouse pola fisica e quimica grazas ao profesor de gran prestixio Alexander Voskresinki. Mendeleiev pasou os ultimos anos da sua carreira na enfermeria xa que por un erro medico pensaron que tiña toberculose. Ainda asi el gradouse no 1885 como o primeiro da sua clase. Presentou unha tesis sobre Volumenes especificos para conseguir a plaza de maestro na escola e tesis sobre a estructura das combinacions siliceas para conseguir a plaza de catedra de quimica na Universidade de San Petersburgo. Conseguino aos 23 anos. Grazas a unha beca pudo ir a Heidelberg, onde realizou deiferentes investigacions. Sobre o seu mal caracter deciase que era porque gritaba, gruñia mentres traballaba. El dicia que o facia para non ter unha ulcera polo que desahogabase e dicia todo o que pensaba. No 1864 casouse con Feozva Nikitichna Lescheva. El no queria casarse pero a sua irma obligoullo. Tiveron tre fillos de los cuales un morreu. Este foi un matrimonio infeliz. Xa que el non queria casar con ela. Dende o 1871 viviron separados. Encontro a felicidade cando se namorou dunha rapaza chamada Ana Ivanovna Popova que tiña 26 anos menos que el. Para poder casar con Ana tiña que divorciarse da sua muller , pero esta negabaselle, a familia de Ana negabase a que Ana contraxese matrimonio con el. Estubo catro anos desperado e caeu nunha depresion. Cando si ia dar por vencido a sua muller aceptou darlle o divorcio e el foise a Roma a buscar Ana, casou con ela no 1882 e tivo 4 fillos. No 1864 foi nombrado profesor de tecnoloxia e quimica no Instituto Tecnico de San petersburgo. No 1867 Ocupou a catedra de quimica na Universidade de San Persburgo donde estudou o isimorfismo ( O concepto matematico isomorfismo pretende captar a idea de tener a mesma estructura), a compresion dos gases e as propiedades do aire enrarecido. Mendeleiev estuvo durante 23 anos nesa catedra, el estaba dacordo con facer reformas no sistema esducativo ruso. Nunca chegou a ser presidente da academia imperial de ciencias debido ao seu liberalismo. En 1890 deixou o seu traballo na Universidade xa que intercedeu polo alumnado enviando unha carta dirixida o zar Delianov, Ministro de Instrucion Politica. Mendeleiv recibiu a sua carta con unha nota adxunta que indignouno e decidiu deixar o seu traballo. A partir deste momento deixou a politica a un lado ainda que el manifestaba que estaba a favor do liberalismo. No 1865 mercou unha granxa na que puxo en practica metodos cientificos para a mellora das colleitas. E sempre tivo unha boa relacion cos campesiños. Polas suas investigacions conseguiu un aumento da colleita, polo que os granxeiros ianlle pedir consello para aumentar a productividade das suas terras. En 1869 publicou a maior das suas obras, Principios da quimica, onde formulaba a tabla periodica que se traduciu a moitas linguas e que foi libro de texto durante moitos anos. No 1887 foi enviado aos Estados Unidos para informarse sobre a extracion do petroleo. En 1887 publicou Estudos das disolucions acuosas segun o seu peso especifico. En 1887 emprendeu un viaxe en globo el so para estudar a eclipse solar. Apartir do 1892 fixo multitude de cousas entre elas viaxou a Paris no 1902 e visitiu o matrimonio Curie no seu laboratorio. Fallecio no 2 de febreiro de 1907 casi cego. Consideraselle un xenio por todo o que fixo, pola creacion da tabla periodica, polos seus traballos realizados na ganderia, na agricultura, petroleo... Viaxou por toda Europa visitando a diversos cientificos. En Rusia nunca foi reconocido debido as suas ideas liberales. Pola contra no ano 1995 chamouselle Mendelevio (Md) a un elemento con numero atomico 101 en homenaxe a o cientifico ruso.

Conclusion : A vida de Mendeleiev nunca foi facil, dende que naceu ata que morreu. Cando era pequeno o seu pai quedou cego, logo quemouse a fabrica da sua familia, non foi aceptado na Universidade por non ser de Moscu, casouse cunha muller a la que no queria... Pero ainda asi conseguiu ser feliz, no momento que coñeceu a Ana. Foi un gran cientifico ainda que en Rusia non foi recoñecido. Conseguiu o que se propoñeu, xa que a sua nai sempre confiou nel ata o punto de gastar o seu diñeiro aforrado nel no lugar de arreglar a fabrica que era o unico que tiña. No 2007 e dicir este ano fai 100 anos da morte do cientifico ruso Mendeleiev.Una de las primeras propuestas da tabla periodica:


by iNes & LaUra


1 Besiito


2 comentarios:

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
eloy dijo...

sería moito pedir que borredes os comentarios como o anterior?

gracias