domingo, 25 de noviembre de 2007

MASA ATÓMICA

Pola ley de Avogadro pódese saber que as masas dun volumen patron de diferentes gases ( a sua densidade ) son proporcionais a masa de cada molécula individual de gas. Se se toma o carbono como patrón e se lle asigna o átomo de carbono un valor de 12,0000u (anteriormente conocido como umam unidade de masa atómica) resusta que o hidrógeno ten unha masa atómica de 1,0079u, o helio de 4,0026, o fluor de 18,9984 e o sodio de 22,9898.
Observouse que moitas masa atómicas a números enteros, o que levou o científico britanico William Prout en 1816, a sugerir que tos os elementos podrian estar compostos por átomos de hidrógeno.Pero máis tarde, medidas posteriores de la masa atómica desmostraron, por exemplo, que o cloro ten unha masa atómica de 35,453 (se se lle asigna o carbono o valor 12). Isto invalidou a hipotese de Prout ata un siglo despois, cando descubriuse que xeneralmente os átomos dun mesmo elemento nos teñen todos a mesma masa. Os átomos dun mesmo elemento con diferente masa denominase isótopos.No caso do cloro existen dous isótopos na natureza, cloro 35 e cloro 37, o cloro é: tres partes de cloro 35 por cada parte de cloro 37, ista proporcion explica la masa atómica del cloro.
Durante a primeira metade do seculo XX o normal era utilizar o osíxeno natural como patrón para expresar as masas atómicas, asiganadesele una masa atómica entera de 16. A principios de 1960, as asociaciones internacionais de quimica e fisica elexiron un novo patrón e asignaron unha masa atómica exactamente igual a 12´un isótopo de carbono abundante.Este novo patrón é moi apropiado porque o carbono 12 se utiliza moi amenudo como patrón de referencia para calcular masas atómicas .


* Estiven mirando en varias páxinas e cando o lía non o comprendia moito, e ainda non comprendin unha cousa, non entendo a que se refire cando se di que se lle asinou o carbono 12 ou o osixeno 16, non entendo a q se refire diciendo que se lle asinou.
Pero atopei unha paxina na cal entendin ben que é un uma ( agora chamado u), e en que se miden os átomos e explicareino claro e sencillamente :

Masa atómia: cando na tabla periódica vemos "masa atómica", en realidade hablamos de la masa atómica relativa dos elementos, pois se compapra a masa de cada un cunha unidade de referencia.
En realidade non se pode pesar a masa dun átomo individualmente:

A unidade de referencia é o uma ( agora chamado u), unidade de masa atómica.


O seu valor é igual a 1/12 parte da masa do isótopo 12 do átomo do Carbono.Masa atómia relativa: é o numero que indica cantas veces é mallor a masa dun átomo que a unidade de masa atómica.by iNes & LaUra =)


1 besiito1 comentario:

eloy dijo...

o primeiro párrafo é idéntico a isto:
yahoo answers