domingo, 30 de marzo de 2008

Forza electromagnética

É unha das catro forzas básicas coñecidas no Universo.
A forza electromagnética afecta ós corpos electricamente cargados e é a forza involucrada nas transformacións físicas e químicas de átomos e moléculas. É moito máis intensa que a forza gravitatoria e o seu alcance é infinito.Os gregos decatáronse de que ó frotar ambar (electros en grego) con tela este atraia pequenos papeis.
Despois de varios siglos Charles-Augustin Coulomb estudou o fenomeno da electricidade e decatouse de que dúas cargas atraense o repelense cunha forza inversamente proporcional ó cuadrado da distancia que os separa, tal como a forza gravitacional.
As cargas poden tanto atraerse como replerse dependendo da súa carga. Se as cargas son iguais ( positiva e positiva ou negativa e negativa) repelense, se son diferentes (positiva e negativa) atraense.


Hasta a época da maquina de vapor a electricidade e o magnetismo parece que no tenian ningunha relacion. Pero a invención das pilas eléctricas permitiu experimentar cos imans e a corrente eléctrica.
H. C. Oersted descubriu que unha corrente electrica influe sobre un iman que está colocado próximo a éste. y A. M. Ampère confirmu que esto ocurre que unha corrente electrica produce unha forza magnética ó seu arredor.
Faraday descubriu que xérase unha corrente eléctrica nun alambre conductor cando éste movese xunto a un imán.
Tomas Edison utilizou a descuberto por Faraday, xerar corrente electrica e distribuirla por medio de cables pola ciudad de Nueva York.
Toda a electricidade que empregamos hoxe en dia e co metodo de Faraday, o que cambia e manera de facer xirar a bobina alrededor do iman.


Faraday ideo o concepto e liña de forza, dunha carga electrica xurden liñas de forzas invisibles pero reais,(aunque non se podan apreciar non quere dicir que non existan, que non sexan reais), que enchen todo o espacio ó seu arredor.FOTO: As liñas de forza de Faraday aorredor dun iman preto dunha carga electrica.

No hay comentarios: