domingo, 2 de marzo de 2008

A POSICIÓN DA TERRA NO UNIVERSO e AS LEIS DO MOVEMENTE PLANETARIOA POSICION DA TERRA NO UNIVERSO

Dende a antiga filosofía hata ó fin da Idade Media, o home había investigado e creado dous modelos contrarios del Universo.

Por unha parte, a teoría propuesta por Ptolomeo y definida por Aristóteles, a teoría geocéntrica, suponía que a Terra era o centro do Universo e colocaba en esferas concentricas que a todolos astros visibles, xirando en perfectos círculos.

Por outra banda, a teoría heliocéntrica de Aristarco, perfeccionada polo astrónomo polaco Nicolás Copérnico e apoiada polo italiano Galileo Galilei nos arbores da fisica, a mediados do Sécilo XVII, propoñía ó Sol como centro do Sistema Solar.Foto: VIA LACTEA (mostrando la posición de nuestro Sistema Solar).AS LEIS DO MOVEMENTO PLANETARIO

Foto: Kepler.O alemán Kepler, reunió moitos datos astronómicos, findamentalmente de Tycho Brahe. Os estudos recopilados por Kepler, permitiron deducir tres leis matemáticas sobre o movemento planetario:

1ª-Todos os planetas se desolazan o redor do Sol realizando órbitas elípticas, estando o Sol situado nun dos seus focos.
2ª-A recta que une ós planetas e o Sol barre áreas iguais en tempos iguais.
A lei das áreas é equivalente á constancia do momento angular, é dicir, cando o planeta está máis lonxe do Sol, a súa velocidade é menor que cando está máis cercano ó Sol. No afelio (cando o planeta está mais lonxe do sol) e no perihelio (cando o planeta está máis cerca o sol), o momento angular L é o producto da masa do planeta, pola sua velocidade e polo sua distancia ó centro do Sol.

3ª-Para calquera planeta, o cador do seu período orbital (tempo que tarda en dar unha volta o redor do sol) é diractamemte proporcionas o cubo da súa distancia media co SOl.

Isaac Newton,na sua famosa obra "Philosophiae naturalis principia mathematica", 1867, basouse nas leis de Kepler para desarrollar a sua lei de gravitación universal.

No hay comentarios: