domingo, 20 de abril de 2008

Os buracos negros, os buracos brancos e os buracos d gusano
Fotos: un buraco negro, un buraco branco e un agujero de gusano.

Buraco Negro:

Un buraco negro é un corpo con un campo gravitatorio tan forte que nin sequera la radiacción electromagnética pode escapar da sua proximidade. Un campo destsa características pode corresponder a un corpo de alta densidade cunha masa relativamente pequena(como a do Sol ou menor) que está condensada nun volumen moito menor, ou a un corpo de baixa densidade cunha masa moi grande(como unha colección de melleiros de estrelas no centro dunga galaxia).
É un "buraco" porque as cousas poden caer, pero non salir de el, e é negro poeque nin sequera a luz pode esscapar. Outra forma de dicilo é que un buraco negro é un obxeto para o que a velocidade de escape é maior que a velocidade la luz, coñecida como o último límite de velocidade no universo.

Todo buraco negro está rodeado por unha frontera chamada "horizonte de eventos", da cal non se pode escapar. Calquera evento que ocorra no seu interior queda oculto para sempre para alguen que o obserba dende fora. O astrónomo Karl Schwarschild demostró que o radio do horizonte de eventos, en quilómetros, é 3 veces a masa expresada en masa solares; isto é o que se coñece como o radio de Schwarzschild. Este radio é un filtro unidireccional, pois calquera cousa que pode entrar, pero non sair. A masa do corpo e o seu radio de Schwarzschild son directamente proporcionais.
Ademais, según a relatividade, a gravitación modifica o espacio-tempo nas proximidades do buraco.
Un buraco negro é un obxeto que ten 3 propiedades: masa, espin e carga eléctrica. A forma da materia nun buraco negro non se coñece, en parte porque está oculta para o universo esterno, e en parte porque, en teoría, a materia continuaría colapsándose hata ter radio cero, punto coñecido como singularidade, de densidade infinita, ca cal non se ten experiencia na Terra.Buraco Branco:

Si se analizan en detalles as ecuación das que derivan as propiedades relativistas, vamos a atopar sempre que teóricamente existe unha slución simétrica para cada unha delas, é dicir, así como temos a idea que para a materia existe a antimateria, o a o negro se opón o branco, de igual meneira podemos deducir que debe de existir algo que posea características completamente opostas á dos buracos negros.
Sabemos que os buracos negros son definidos como un horizonte de eventos dentro do cal todo obxeto (non importa o seu estado) é atrapado indefectiblemente por unha forza gravitatoria inmenda, por oposición, podemos entender que debe existir (teóricamente) un buraco branco cun horizonte de eventos onde todo o que esté dentro de el será violentamente repelido, tal vez cunha forza inmensa. Un horizonte de eventos con esas caracteríscas es improbable e hasta o momento non hubo descubremento que contraiga a sua non existencia real.Buraco de Gusano:

Os buracos de gusano son consecuencia dus buraco negro que se atopa xirando con cargas determinadas, isto probocaría que esté simultáneamente interactuando cun buraco branco, a combinación de ambos é o denominado buraco de gusano.
Sen embargo, como vimos, os buracos brancos non existen e se alguén cae nun buraco negro chegarña a dirixirse cara o centro da singularidade peso nin atravesará un buraco de gusano pois este require que exista un buraco branco. Mais teóricamente se pensa que si éste existise habría unha conexión entre a ubicación do buraco negro e como saída se tendría ao lugar inde se atopa o buraco branco.


2 comentarios:

eloy dijo...

A entrada está ben, pero é posible que non aparezan letras azuis sobre fondo azul? e que desaparezca ese cadrado blanco?

Fenrisar dijo...

See Please Here