domingo, 28 de octubre de 2007

A IUPAC (Unión Internacional de Química Pura e Aplicada)
Que é a IUPACA Unión Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry), IUPAC . Ten como membros ás sociedades nacionais de química. É a autoridade recoñocida no desarrolo de estándares para a denominación dos compostos químicos, mediante o seu Comité Interdivisional de Nomenclatura e Símbolos (Interdivisional Commitée on Nomenclature and Symbols). É un membro do Cnsello Internacional para a Ciecia (ICSU).
A IUPAC funsouse, a finais da segunda década do siglo XX, por químicos da industria e do mundo académico. Durante case oito décadas a Unión tivo éxito creando as comunicacións mundiais nas ciencias químicas e uniendo académicos, tanto a os químicos da industria como do sector público, nun idioma común. A IUPAC coñeceuse, durante moito tempo, como a máxima autoridade mundial nas decisións sobre nomenclatura química, terminoloxía, métodos estandarizados para a medida, masas atómicas e moitos outros datos evaluados de fundamental importancia. A Unión continúa patrocinando reunións internacionais ao máximo nivel que van dende os simposios científicos especializados ás reunións con impacto social de la CHEMRAWN. Durante a Guerra Fría, a IUPAC chegou a ser un importante instrumento para manter o diálogo técnico entre científicos de distintas nacionalidades ó largo do mundo.

División da UIPAC

A IUPAC ten unha estructura de grupos, de distintos ámbitos, asociados, que cohesiona as Organizacións Nacionais que representan aos químicos dos diferentes países membros. Hai 45 Organizacións Nacionaies adheridas a IUPAC, e outros 20 países están unidos á IUPAC en calidade de Organizacións Nacionais Asociadas. Casi un millar de químicos, ó largo de todo o mundo, están comprometidos cos proxectos desta Organización, constituindo unha base voluntaria para o traballo científico da IUPAC, principalmente a través de proyxectos que son englobados en oito Divisións e outros Comités.
1. Fisicoquímica e Biofísica
2. Química inorgánica
3. Química orgánica e Biomolecular
4. Polímeros
5. Química analítica
6. Química e Medio Ambiente
7. Química e Saude Humana
8. Nomenclatura e Representación da estructura química

Historia

A IUPAC fundouse en 1919 por químicos tanto de sectores da industria como das universidades que recoñoceron a necesidade de establecer estandáres globais na simboloxía e protocolos operacionais da química. A normalización de masas, medidas, nombres e símbolos son esenciais para o éxito continuo da empresa científica e para o desarrolo e crecemento do comercio internacional.
Este deseo entre químicos por colaborar nestos menesteres facilitou o traballo internacional, pero unha das características iniciais da Unión fue a fragmentación da comunidade. Incluso antes da creación da IUPAC, un grupo da sua predecesora, a Asociación Internacional de Sociedades Químicas (IACS), habíanse reunido en París en 1911 e estableceuse un abanico de propostas para o traballo que a nova Asociación debía dirigir. Estos incluiron as siguintes directrices:
A nomenclatura de química inorgánica e orgánica
A estandarización de masas atómicas
Estandarización de constantes físicas
Revisión de propiedades da materia
Establecemento denha comisión para a revisión de traballos
Estandarización nos formatos das publicacións
Prevención da redundancias nos traballos
Ainda que o ano 1911 poida parecer unha data temprana, na realidade, o primeiro impulso internacional para organizar a nomenclatura dos compustos orgánicos -a nomenclatura de Ginebra de 1892- nace a partir dunha serie de reunións internacionais, a primeira das cales foi organizada por Friedrich August Kekule en 1860.

Medio ambienteAs diversas Comisións e Comités da IUPAC emprenderon unha serie extensa de proxectos medioambientais. Algúns exemplos son:
A química analítica medioambiental.
As partículas medioambientais.
Reciclaxe e polímeros.
A determinación de trazas de elementos no ambiente.
O gas, os datos cinéticos para a química atmosférica.
O glosario de términos químicos atmosféricos.
Os pesticidas na auga da superficie

O futuro da IUPAC


A química xurdiu e desenrrolouse históricamente como un campo científico interdisciplinar, cunha definición amplia dos seus límites. Parafraseando a definición de Linus Pauling do enlace químico: "calquer cousa serve a un químico á hora de definir cómo é un enlace". A química pode definirse como unha disciplina que abarca todas as áreas que son de interese a químicos e onde a ciencia molecular fai contribucións significativas.O rico e diverso mundo da química moderna abarca logros intelectuais notables, creatividade científica e originalidade e xeneración do novo coñecemento.
A IUPAC serve a esforzo centífico internacional na dobre función dunha ciencia básica e un obxetivo, contribuir á Unión. A Unión encóntrase na situación única para aglutinar os distintos aspectos interdisciplinais da química, fortalecendo este campo do saber a nivel internacional e esforzándose para conseguir altos niveis de excelencia e relevancia no campo académico e a investigación industrial e promocionando o servicio da química á sociedade e aos problemas globais. Estas son as visións que determinan as actividades da IUPAC no siglo XXI.
by iNes & LaUra
1 Besiito
3 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola.. sOy elOy =)
Caraii.. Q entrada tan fantastica de la IUPAC.. nO he visto una mejor en mi vidaa
Teneis dos pUntoos!.. os lo mereceis

ELOY

1 besitoo

OsQuieroo chicas

seguir asii

(( iNes y LaUra )) dijo...

oohh.. GRACIS eloy,, por tu abundate generosidad.. pero para Q vamos a mentiir,, si tienes toda la razoon.. un 2 es lo Q nos mereciamoos =)
Hemos hecho un trabajo impecable verdad?..
estmoas orgullosas de nosotras mismaas.. esQ somos taan noniis
pff,, espero Que tu algun dia llegues a ser tan noni como noosotras.. xQ sabes Q?.. tu ers un poco nonii
y poniendonos esos dos maravillosos 2 puntoos ers mas noni aun!!
GRACIAS ELOOY
eres GRANDE =)
1 besiito..
iNes y LaUra

noni dijo...

Un saludo desde España!!