lunes, 8 de octubre de 2007

OS ENLACES ENTRE OS ÁTOMOS

Os gases nobres teñen unha estructura electrónica tan estable que non precisan mesturarse con outros elementos. Case todos eles teñen 8 electróns no último orbital agás o Helio que só posúe dous electróns.

Tódolos átomos amosan unha forte tendencia a imitar a estructura electrónica do gas nobre que teñen máis próximo.

Para imitar a estructura electrónica dos gases nobres que teñen máis próximos os átomos poden captar, ceder ou compartir electróns un átomos con outros. Eses electróns captados, cedidos ou compartidos chamámolos electróns de valencia ou simplemente valencia ( nalgúns libros tamén se lles chama nª de oxidación).Exemplo:

Ar: Z=18; nº é=18; : 2-8-8

Cl: Z=17; nº é?17; : 2-8-7

Cl+1é=Cl -1

17+ 1é= 18é

(ahora ten 18 electróns e 17 protóns, polo que ten unha carga negativa máis)IONS: • Cando os átomos teñen collido ou cedidos electróns deixan de ser neutros e forman ións.

 • Definimos ión como aquel átomo ou grupo de átomos, que para ter unha estructura electrónica máis estable teñen collido ou cedido electróns.

 • Existen dous tipos:
 1. Catións (ión positivo): son aqueles átomos ou grupo de átomos que para adquirir unha estructura electrónica máis estable teñen cedido electróns.
 2. Anións (ión negativo): Son aqules átomos ou grupo d átomos que para adquirir unha estructura electr´noca máis estable teñen collido electróns.

Exemplo catión:

Ca 2-8-8-2
Ca-2é=Ca 2+
20é-2é=18é
protones=2o

Exemplo anión:

Cl: 2-8-7
Cl+1é=Cl 1-
17+1é=18é
protones: 17

 • Atendendo a esta capacidade para coller ou ceder electróns podemos clasificar os elementos da tabla periódica en 4 categorías:
 1. Gases nobres: Son aqueles elementos que nuncan collen ou ceden electóns.
 2. Átomos electropositivos ou metais (M): Son aqueles que teñen unha forte tendencia a ceder electróns para ser máis estables (forman catións).
 3. Átomos electro negativos ou nos metais (m): Son aqueles elementos que teñen unha forte tendencia a captar electróns pere ser máis estables (forman anións).
 4. Semimetais: Son aqueles átomos uqe segundo no medio no que se atopen collen ou ceden electróns.


Exemplo:
Si: Z=14é
2-8-4

 • Os átomos collen, ceden ou comparten electróns uns cos outros formando unións que en química chamamos enlaces químicas. Existen 3 tipos fundamentais de enlaces químicos:

1. –Mm
2. –mm
3. –MM

1. Enlace iónico: Cando se xuntan metálicos con non metálicos.
2. Enlace covalente: É cando se xuntan 2 átomos de tipos metálicos.
3. Enlace metálico: é cando se xuntan 2 átomos de tipos metálicos.

1. Enlace iónico:
Ten lugar entre átomos metálicos e non metálicos. Os átomos metálicos teñen unha forte tendencia a ceder electróns e forman catións, esos electróns son collidos por átomos electronegativos, non metais pola que forman anións. Como consecuencia disto fórmase ións de distintos signos que permanecen unidos pola atracción.
As substancias iónicas nos forman verdaderas moléculas se non que forman redes cristalinas.
A fórmula indica realmente é a proporción na que cada átomo aparece no cristal ou rede cristalina.
Se dicimos que o sal é NaCl o que realmente estamos a dicir é que en cada cristal de sal hay un átomo de cloro por cada un de sodio.
O final o balance de cargas dos ións ten que ser neutro (por cada carga positiva ten que tener unha negativa)


2. Enlace covalente:
Ten lugar entre átomos electro negativos (n). Que teñen una forte tendencia a captar electróns para ser máis estables. Pero en este caso ningún átomo os cede polo que acaban compartindoas. Comparten parellas de electróns, un de cada átomo, que describe un orbital común os dous átomos polo que permañecen unidos.
Propiedades da substancias con enlaces covalentes:
Temos que distinguir dous cousas:
-Moléculas formadas por poucos átomos.
Forman verdadeiras moléculas como H2O, C2O..
En xeral estas substancias son gases ou líquidos cun baixo punto de ebulición.
-Moléculas formadas por moitos átomos.
Neste caso forman redes cristalinos (formado por millones de átomos didtribuidos no espacio).

3. Enlace metálico:
Ten lugar entre átomos electro positivos ou metais.
Neste caso todos os átomos teñen unha forte tendencia a ceder electróns pero non hai átomos que os collan polo que forman unha especie de nube de electróns que circulan máis ou menos libremente entre os átomos.

Opinión: Hemos elegido este tema, puesto que en clase no nos había quedado muy claro, aqui lo mostramos de una manera más clara y ordenada.

Video de youtube de el enlace covalente:

http://es.youtube.com/watch?v=aJH93Ee0-pI

No hemos encontrado mas =S

by iNes&LaUra

1 besiito

1 comentario:

eloy dijo...

un erro GRAVE:

" 1. Enlace iónico:
Ten lugar entre átomos metálicos."

arghhh!!!

e por favor, a ver se é posible non quedar só nas cousas de clase